Algemene voorwaarden (old)

Deze algemene voorwaarden zijn verouderd en dus niet meer geldig. De nieuwe algemene voorwaarden voor het nieuwe project 2020-2021 zijn hier beschikbaar.

1. Deelnamevoorwaarden

Deelname aan de Europese Jamboree staat open voor iedereen die aangesloten is bij een Belgische scouts- of gidsenassociatie (Scouts en Gidsen Vlaanderen, FOS Open Scouting, Les Scouts, Les Guides Catholiques de Belgique of Les Scouts et Guides Pluralistes).

Om lid te zijn van een unit moet je op het moment van inschrijven:

 • Actief lid zijn van één van de volgende associaties: Scouts en Gidsen Vlaanderen, FOS Open Scouting, Les Scouts, Les Guides Catholiques de Belgique of Les Scouts et Guides Pluralistes
 • Geboren zijn tussen 26/07/2002 en 26/07/2006

Het aantal plaatsen voor deelnemers is afhankelijk van het aantal ingeschreven leiding. Er is 1 leiding nodig per 9 deelnemers.

Om leiding te zijn moet je op het moment van inschrijven:

 • Actief lid zijn van een van de volgende associaties: Scouts en Gidsen Vlaanderen, FOS Open Scouting, Les Scouts, Les Guides Catholiques de Belgique of Les Scouts et Guides Pluralistes
 • Meer dan 21 jaar oud zijn aan het begin van de Europese Jamboree of de ervaring en vaardigheden kunnen aantonen die door het CMT voldoende worden geacht. Een cursus gevolgd hebben of ervaring als leiding hebben bij gidsen of verkenners is een pluspunt.

Het aantal plaatsen voor leiding is afhankelijk van het aantal ingeschreven deelnemers. Er is 1 leiding nodig per 9 deelnemers.

Om deel uit te maken van het International Service Team (IST) moet je op het moment van inschrijven :

 • Actief lid zijn van een van de volgende federaties : Scouts en Gidsen Vlaanderen, FOS Open Scouting, Les Scouts, Les Guides Catholiques de Belgique of Les Scouts et Guides Pluralistes
 • Geboren zijn voor 26/07/2002.

Het aantal plaatsen voor IST is afhankelijk van het aantal ingeschreven deelnemers.

Elke associatie behoudt zich het recht voor om een inschrijving van een van zijn leden te weigeren of te annuleren gedurende het hele project.

2. Engagement

Je inschrijven voor de Europese Jamboree betekent ook dat je je engageert om volledig deel te nemen aan de Europese Jamboree: het geheel van voorbereidende activiteiten zoals weekends, minicamp,…. Bovendien, als je je inschrijft als leiding of IST, betekent dit ook dat je je actief engageert om deel uit te maken van een werkgroep of leidingsploeg tijdens de volledige duur van het project.

3. Inschrijving

Inschrijven doe je via het officiële inschrijvingsformulier op de website www.jamboree2020.be. Inschrijven doe je individueel. De inschrijvingen zullen chronologisch opgenomen worden. Indien het maximum aantal deelnemers overschreden wordt, wordt een reservelijst aangelegd op chronologische basis van inschrijven. Alle deelnemers opgenomen op deze reservelijst die al een schijf betaald hebben zullen terugbetaald worden.
De inschrijvingen zijn open van 18 maart tot en met 15 september 2019.

De inschrijving word pas bevestigd na het ontvangst van:

 • het voorschot van 200 euro
 • het volledig ingevulde registratieformulier
 • de ouderlijke toestemming voor minderjarigen of persoonlijke engagement voor volwassenen
 • Bevestiging van een geldig lidmaatschap één van de volgende federaties: Scouts in Gidsen Vlaanderen, FOS Open Scouting, Les Scouts, Guides Catholique de Belgique of Scouts et Guides Pluralistes. De verificatie wordt door het CMT gedaan .

4. Deelnameprijs

De deelnameprijs bedraagt 920 euro per persoon.

De eerste betalingsschijf van 200 euro dient te worden betaald voor 15 september 2019 op de rekening van GSB BE44 3631 2790 4745 met als mededeling “Voor” gevolgd door het EJ-ID.
De tweede schijf van 360 euro dient te worden betaald tegen 1 oktober 2019.
De derde schijf van 360 euro dient te worden betaald tegen 1 januari 2020.

Alle eventuele bankkosten zijn ten laste van de deelnemer.

Als een betalingsschijf niet ontvangen wordt tegen de vooropgestelde termijn, volgt eerst een herinnering. Als binnen de genoemde betaaltermijn in de herinnering het bedrag niet ontvangen is, volgt uitsluiting van deelname aan de Europese Jamboree. Voor terugbetaling van eventueel al wel betaalde termijnen gelden de annuleringsvoorwaarden zoals gesteld in punt 5 Annuleringsvoorwaarden.

5. Annuleringsvoorwaarden

Elke annulering moet schriftelijk worden gemeld aan het e-mail adres: cancel@jamboree2020.be

In geval van annulering voor 15 september 2019 zal de volledig betaalde schijf terugbetaald worden.

Na deze datum zal het contingent al verschillende kosten gemaakt hebben (deelname aan de Europese Jamboree, de huur van verblijfplaatsen voor de weekends, …). Wij zullen degenen die annuleren niet volledig kunnen terugbetalen. De volgende regels zijn daarom van toepassing:

 • bij opzegging voor 1 november 2019 wordt slechts 75% van de €560-, terugbetaald, dus €420,-
 • bij opzegging voor 1 januari 2020 wordt slechts 50% van de €560-, terugbetaald, dus €280,-
 • bij opzegging voor 1 april 2020 wordt slechts 25% van de €920-, terugbetaald, dus €230,-
 • bij opzegging na 1 april 2020 zal niets terugbetaald worden.

Bovenstaande annuleringsvoorwaarden kunnen verschillend zijn wanneer de geannuleerde zelf een andere kandidaat vindt om deel te nemen aan het project.Dit wordt vervolgens na validatie geanalyseerd door de organisatie van de Jamboree. De terugbetaling aan het vertrekkende lid wordt pas effectief uitgevoerd na betaling van de drie schijven door het vervangende lid.

Het Belgisch contingent kan niet verantwoordelijk geacht worden voor overmacht situaties (zoals een negatief reisadvies door overheden of het annuleren door de Europese Jamboree-organisatie) waardoor het kamp afgelast of afgebroken moet worden. In dat geval kan geen terugbetaling van het inschrijvingsgeld worden gevraagd.

Gemiste activiteiten of weekends worden niet terugbetaald.

De Europese Jamboree-organisatie zal een optioneel voorstel tot annulatieverzekering doen. Raadpleeg de algemene voorwaarden in het contract van de annulatieverzekering van verzekeringsmaatschappij voor meer informatie.

6. Verzekering

Als lid van Scouts en Gidsen Vlaanderen, FOS Open Scouting, Les Scouts, Les Guides Catholiques de Belgique of Les Scouts et Guides Pluralistes ben je automatisch verzekerd voor Burgerlijke aansprakelijkheid en Lichamelijke Ongevallen. Deze verzekering blijft ook gelden tijdens de duur van het hele Europese Jamboreeproject.

Voor persoonlijk materiaal is de deelnemer zelf verantwoordelijk.

De organisatie van de Europese Jamboree kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijke ongevallen die zich tijdens het kamp voordoen.

7. Beeldrechten

Foto’s genomen gedurende het Europese Jamboree-project zullen eventueel gebruikt worden voor informatieve doeleinden om activiteiten te illustreren. Elke gelijkenis tussen mensen die er op afgebeeld zijn en de beschreven situaties zijn louter toevallig en onbedoeld. Elke deelnemer kan vragen om een foto waar hij/zij op weergegeven is niet meer te gebruiken.

8. Leefregels

Door zich in te schrijven verklaren de deelnemers zich te engageren om de leefregels van het project Europese Jamboree te respecteren. De leefregels zijn beschikbaar op www.jamboree2020.be. Bij niet-naleving van de leefregels behoudt het Coördinatie Team het recht om een deelnemer uit het Europese Jamboree-project uit te sluiten. De annuleringsvoorwaarden in hoofdstuk 5 zijn van toepassing. Bij uitsluiting tijdens de Europese Jamboree worden de extra kosten van de repatriëring gedragen door de deelnemer of zijn wettelijke vertegenwoordiger.

9. Communicatie

De officiële communicatiekanalen van het Belgisch contingent zijn rechtstreekse e-mails aan de jeugddeelnemer en aan de wettelijk vertegenwoordiger ervan en de website www.jamboree2020.be. Elke jeugddeelnemer en zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger zijn daarom verantwoordelijk voor het opnemen van zijn of haar e-mailadres in het inschrijvingssysteem.

10. Aanpassing van de algemene voorwaarden

Het coördinatieteam behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Algemene Voorwaarden aan te passen. De wijzigingen zijn van toepassing zodra ze gepubliceerd zijn via de website www.jamboree2020.be.