Leefregels

Waar mensen samenleven worden altijd afspraken gemaakt: Wat kan? Wat mag? Om alles goed te laten verlopen, dienen de afspraken ook te worden nageleefd door de deelnemers. Niet alleen jullie, maar ook de leiding, de IST en het coördinatieteam verklaren zich akkoord en leven deze regels na. Deze zijn geldig gedurende het volledige project van het Belgisch Contingent voor de Europese Jamboree 2020.

1. Engagement

Door zich in te schrijven engageer je je om deel te nemen aan het geheel van voorbereidende activiteiten alsook aan de Jamboree.
Uitzonderingen en onvoorziene afwezigheden kunnen altijd voorkomen. Overkomt het je, bespreek het dan tijdig met je leiding of werkgroep.
Leiding ziet toe op de aanwezigheden en houdt een aanwezigheidslijst bij.

2. Wederzijds respect

Als scouts en gidsen gaan we goed om met elkaar. Dat wil zeggen dat we elkaar respectvol benaderen en elkaar kansen geven, ook als het moeilijk gaat. We pesten niet en we werken samen.

3. Drugs

“Scouting, kicken zonder drug.” Illegale drugs (ook softdrugs dus!) kunnen niet.

4. Alcohol

Tijdens de voorbereidende activiteiten in België is elk gebruik van alcohol voor min 18-jarigen verboden. Voor de leiding en IST zal er een avondbar georganiseerd worden door het coördinatieteam. Wij verwachten een verantwoord gebruik van elk. Eigen drank meebrengen is dus absoluut verboden.
In Polen voldoen wij aan de lokale wetten en regels die door de organisatie van de Jamboree opgelegd worden. Op het Jamboree terrein is het strikt verboden om alcohol te drinken.

5. Tabak

Tijdens de voorbereidende activiteiten in België kan roken niet voor de leden.
Er wordt een rookmoment en -zone voorzien door het coördinatieteam om te kunnen roken voor de leiding en IST. Roken kan niet tijdens de activiteiten.

In Polen voldoen wij aan de lokale wetten en regels die door de organisatie van de Jamboree opgelegd worden. Leden zijn daarom verboden om tabak in hun bagage naar Polen te nemen.

6. Slapen

We voorzien acht uur nachtrust tijdens de voorbereidende activiteiten. We respecteren deze nachtrust voor iedereen.

De leden (jongens, meisjes) slapen in afzonderlijke kamers/tenten.

7. Safe from Harm

Om de fysieke en mentale veiligheid van alle deelnemers (jongeren en volwassenen) te garanderen, vragen de organisatie van de Jamboree en het Belgisch contingent dat alle volwassenen de gedragscode genaamd “Safe From Harm” respecteren. 

In samenwerking met de jongeren, die evenzeer verantwoordelijk zijn voor de sfeer binnen hun Unit, bouwen de volwassenen in elke Unit mee aan een gezonde, welwillende en vervullende omgeving voor iedereen. 

Alle volwassenen van het contingent verbinden zich er toe de vorming “Safe From Harm” te volgen en de regels na te leven. Ze verbinden zich er ook toe om eventuele incidenten te melden. 

8. GSM en andere electronica

GSM’en of het gebruik van andere elektronische apparaten mag in geen enkel geval de activiteiten verstoren.
Als je deze toch meeneemt, doe je dat op eigen kosten en op eigen risico.

9. Ecologie

We hanteren als scouts en gidsen vanzelfsprekend een ecologisch verantwoorde aanpak.
Dat wil zeggen:

  • dat we afval zoveel mogelijk vermijden, beperken en sorteren;
  • dat we respect hebben voor de natuur en het materiaal;
  • dat we rekening houden met stilteafspraken

10. Consequenties en handhaving leefregels

De hele begeleiding draagt deze regels uit.

Unitleiding is verantwoordelijk voor de leden van de eigen troep.

Het coördinatieteam behoudt zich het recht voor om deelnemers die zich niet naar behoren gedragen uit te sluiten van (verdere) deelname aan activiteiten en de Jamboree. Het coördinatieteam hanteert hiervoor het document ‘Leefregels’. Voor het in dit geval terugkrijgen van een deel van het deelnemersgeld gelden de regels zoals verwoord onder punt 5 Annuleringsvoorwaarden uit de Algemene voorwaarden.
In het geval van een uitsluiting tijdens de jamboree zijn de extra kosten die daaraan zijn verbonden, bijvoorbeeld een eerdere retourreis, voor rekening van (de wettelijk vertegenwoordiger van) de deelnemer.

11. Aanpassing van de leefregels

Het coördinatieteam behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Leefregels aan te passen. De wijzigingen zijn van toepassing zodra ze gepubliceerd zijn via de website www.jamboree2020.be